مصوبات مهم دومین نشست ادواری هم‌اندیشی مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران

محوریت آموزش در بیمارستان‌های آموزشی

دکتر قاسمپوری، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بر اهمیت توجه به آموزش در بیمارستان‌های آموزشی تأکید کرد. وی گفت: «هر دانشجویی که کارت دانشگاه را دارد باید بتواند در هر مرکزی، درس خود را بگذراند و رئیس بیمارستان باید خود را متولی همه رشته‌های مختلف تحت پوشش دانشگاه بداند.»

لزوم توجه به پسماندهای بیمارستانی

دکتر رضا صفری عربی، سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران، به اهمیت توجه به پسماندهای بیمارستانی اشاره کرد. وی گفت: «پسماندهای عفونی و خطرساز درمجموع از ۴۰ بیمارستان و ۱۶۰۰ دولتی و ۳ هزار واحد درمانی خصوصی حاصل می‌شود که در صورت عدم توجه تهدیدکننده سلامت هستند.»

کمبود نیروی متخصص و چالش‌های درمانی

دکتر محمودی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، به چالش‌های درمانی ناشی از کمبود نیروی متخصص اشاره کرد. وی گفت: «کمبود نیروی متخصص، بحث اسکان پزشکان متخصص و عدم شرایط مطلوب مکان اقامت، کاهش تعرفه و کاهش انگیزه کادر درمان، انباشت بدهکاری بیمارستان‌ها، نگهداشت تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها و هزینه بالای تعمیرات، تفاهم‌نامه بودجه‌ای و لزوم همکاری مدیران بیمارستان‌ها، نظام ارجاع، مدیریت هوشمند حوزه سلامت HIM، آن کالی پزشکان، پرداخت به‌موقع مطالبات پزشکان و کادر درمان بر اساس شیوه‌نامه‌های جدید از موضوعات مهم مطروحه در کارگروه‌های مختلف هیئت‌رئیسه‌های این معاونت بود.»

ارتقای سطح دانش دانشجویان

دکتر قاسمپوری، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، به اهمیت ارتقای سطح دانش دانشجویان اشاره کرد. وی گفت: «یکی از پنل‌های مهم ارتقای سطح دانش دانشجویان بود که قرائت‌خانه خوابگاه خواهران یک مشکل جدی بود که بنا شد تا یک ساختمان جدید با مشارکت معاونت‌ها و هزینه ۴ میلیارد تومانی احداث شود.»

مصوبات مهم دومین نشست ادواری هم‌اندیشی مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر محمد جعفری، مشاور رئیس و مدیر دفتر ریاست علوم پزشکی مازندران و دبیر اجرایی دومین نشست ادواری هم‌اندیشی مدیران دانشگاه، به مصوبات مهم این نشست اشاره کرد. وی گفت: «درمجموع ۵ پنل و ۱۶ کارگروه تخصصی برگزار شد. پویایی این جلسات مستلزم پیگیری معاونت‌ها ‌و نیز بررسی میزان اجرای آن است. پیگیری مصوبات قطعاً ما را در حل چالش‌های موجود یاری خواهد کرد.»

 

اشتراک این خبر در :