در یک مطالعه جدید، یک ربات چت هوش مصنوعی به نام ChatGPT در تشخیص بیماری برابر و گاهی بهتر از پزشکان عمل کرد. این مطالعه نشان داد که هوش مصنوعی می‌تواند در تشخیص بیماری‌های مختلف، از جمله پنومونی، سرطان سینه و بیماری عروق کرونر، عملکردی مشابه با پزشکان داشته باشد.

در این مطالعه، محققان از داده‌های یک نظرسنجی که قبلاً منتشر شده بود از ۵۵۰ پزشک مراقبت‌های بهداشتی استفاده کردند. از همه خواسته شده بود که استدلال احتمالی را برای تشخیص پنج مورد پزشکی جداگانه انجام دهند. سپس، همان پنج مورد را به الگوریتم هوش مصنوعی ChatGPT دادند.

نتایج نشان داد که ربات چت در دو مورد از پنج مورد، از پزشکان دقیق‌تر بود. در دو مورد دیگر، دقیق و در یک مورد کمتر دقیق بود. محققان این نتایج را «قرعه‌کشی» دانستند.

با این حال، هنگامی که محققان نتایج را برای بیمار مبتلا به پنومونی که آزمایش‌های او منفی بود (به جای مثبت) بررسی کردند، ربات چت ChatGPT در تشخیص دقیق‌تر از پزشکان در هر پنج مورد بود.

محققان این نتایج را نشان‌دهنده پتانسیل هوش مصنوعی برای بهبود تشخیص بیماری می‌دانند. با این حال، آنها همچنین خاطرنشان کردند که تحقیقات بیشتری برای تعیین نقش دقیق هوش مصنوعی در مراقبت‌های بهداشتی آینده مورد نیاز است.

  •  هوش مصنوعی, تشخیص بیماری, پزشک, ,ChatGPT پنومونی, سرطان سینه, بیماری عروق کرونر, استدلال احتمالی

اشتراک این خبر در :