کیاپرس /معاون بهداشت وزارت بهداشت، مازوت سوزی در تهران را رد کرد.

به گزارش کیاپرس از خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی گفت: آنچه که تحت عنوان مازوت سوزی در تهران مطرح شده است، ما به چنین موردی نرسیده ایم.

وی افزود: شاید در شهرستان‌ها چنین اتفاقی بیافتد، اما در تهران مازوت سوزی نداریم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: ما گزارش‌ها را از سازمان هواشناسی می‌گیریم و با استانداردهای خودمان تطبیق می‌دهیم و در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار می‌دهیم و کمیته اضطرار آلودگی هوا، بر همین اساس، تصمیم می‌گیرد.

اشتراک این خبر در :