بر اساس حکم دکتر فرهاد غلامی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دکتر حسن صیامیان به عنوان مشاور رئیس و سرپرست مدیریت روابط عمومی منصوب شد. دکتر صیامیان دانشیار دارای مدرک دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران است و فلوشیپ کتابداری و اطلاع‌رسانی و یادگیری الکترونیکی دارد.

وی عضو انجمن استانی نهاد کتابخانه‌های عمومی بوده و در مسئولیت‌های پیشین خود به عنوان معاونت‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی، و اداری و مالی دانشکده پیراپزشکی ساری فعالیت داشته است. او همچنین مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی ساری بوده و در حوزه اطلاع‌رسانی پزشکی به عنوان مشاور معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه فعالیت داشته است.

دکتر سیمین بابائی نیز در زمینه مشاوره بانوان به عنوان مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران باقی‌مانده و رئیس دانشگاه از خدمات ایشان تقدیر کرده است.

کلمات کلیدی: تحول، مدیریت روابط عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دکتر حسن صیامیان، تقدیر، خدمات، دکتر سیمین بابائی، مشاور بانوان.

 

اشتراک این خبر در :