کیاپرس /معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: ۷ هزار تخت بیمارستانی تا سال آینده به بهره برداری می رسد و ۴ هزار پروژه جدید بهداشتی نیز در کشور در حال ساخت است.

به گزارش کیاپرس از وبدا، دکتر بهروز رحیمی در اجلاس مدیران روابط عمومی دانشکده‌ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور که در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، با انتقاد از رسانه هایی که موفقیت های نظام سلامت را نادیده گرفته یا کمرنگ نشان می دهند، گفت: نمی توان راه اندازی ۱۶ هزار تخت بیمارستانی طی دو سال، افتتاح ۲ هزار پروژه بهداشتی و صدها پروژه بزرگ و کوچک بیمارستانی و تحقیقاتی و آموزشی را نادیده گرفت.

وی در پاسخ به مطالبات مدیران روابط عمومی‌های دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور مبنی بر تثبیت جایگاه سازمانی روابط عمومی ها و ارتقای شغلی کارکنان این بخش با توجه به حجم و سختی کارشان، خاطرنشان کرد: دغدغه شما عزیزان مورد توجه مدیران توسعه خواهد بود و به امید خدا در جهت تحقق این مطالبات گام های اجرایی لازم برداشته خواهد شد.

اشتراک این خبر در :