اختصاصی – کیاپرس /مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت اظهار داشت: براساس آخرین پیمایش کشوری که سال ۹۵ انجام شد تعداد پوسیدگی در کودکان ۱۲ سال ۱.۸۴ دندان است به عبارتی به طور متوسط هر کودک ۱۲ ساله ایرانی نزدیک به ۲ دندان پوسیده دائمی دارد.

دکتر زهرا سیدمعلمی در گفت و گو با خبرنگار کیاپرس افزود: برنامه ما این است که هم از پوسیدگی دندان کودکان جلوگیری و هم دندان های دارای پوسیدگی آنها را درمان کنیم.

وی بیان داشت: در این راستا برنامه هایی در دست اجرا داریم و برای سلامت دهان و دندان دانش آموزان با آموزش و پرورش قراردادی منعقد کرده ایم. اولین بخش این برنامه ها، به موضوعاتی مانند آموزش بهداشت، اصول اولیه رعایت بهداشت و خودمراقبتی دهان و دندان پرداخته می شود.

وی ادامه داد: برنامه دوم هم استفاده از اقدامات پیشگیرانه مانند وارنیش فلوراید تراپی برای کاهش پوسیدگی دندان است.

سیدمعلمی بیان داشت: برنامه دیگر هم این است، دانش آموزانی که دچار پوسیدگی دندان هستند به مراکز جامع خدمات سلامت ارجاع دهیم تا بتوانند خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی بیان داشت: هر مرکز جامع خدمات سلامت، تعدادی از مدارس را تحت پوشش دارند و دانش آموزان می توانند خدمات دندان پزشکی را دریافت کنند.

وی تاکیدکرد: با این اقدامات در تلاش هستیم تا هم از پوسیدگی دندان های دانش آموزان پیشگیری و هم دندان های دارای پوسیدگی آنان را درمان کنیم.

وی به تعداد دندان پوسیده کودکان ایرانی در مقایسه با سایر کشورها اشاره کرد و گفت: پوسیدگی دندان کودکان ۱۲ ساله در ایران نسبت به جهان در وضعیت پائینی قرار دارد.

وی تاکید کرد: با این وجود در تلاش هستیم این مقدار هم با اقدامات و برنامه ریزی های مناسب کاهش پیدا کند.

اشتراک این خبر در :