کیاپرس /  کاظم محمودی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

به گزارش کیاپرس به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران  محمودی با بیان اینکه همایش آموزشی برنامه استراتژیک ویژه بیمارستان‌های دولتی و غیر دولتی استان، برگزار شد، افزود:  ملک جهان ممی خانی مشاور معاونت درمان وزارت بهداشت بعنوان مدرس به طرح موضوعاتی شامل مفاهیم برنامه ریزی استراتژیک بیمارستان ها و مصداق های مربوطه و همچنین معرفی برخی از مدل های برنامه ریزی استراتژیک پرداخت

محمودی تصریح کرد: هماهنگی استقرار سنجه ها، استانداردهای اعتباربخشی و شناسایی مشکلات اجرای برنامه استراتژیک در دست اجرای مراکز درمانی و بررسی جایگاه برنامه ریزی در ارتقای خدمات درمانی و جلب رضایت مشتری از دیگر اهداف این همایش بود.

لازم به ذکر است این کارگاه با حضور دکتر کاظمی قائم مقام معاونت درمان دانشگاه و آگاه و  ظفرمند مدیران درمان و نظارت و اعتبار سنجی این معاونت و جمعی از روسا، مدیران، مسئولان دفاتر پرستاری، امور مالی، دفتر بهینه کیفیت، و امور اداری بیمارستان های دولتی و غیردولتی استان برگزار شد

اشتراک این خبر در :