کیاپرس /با ابلاغ معاون آموزشی وزارت بهداشت انجام شد:

به گزارش کیاپرس به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران  انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

در هیات ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته پزشکی مولکولی وزارت بهداشت

طی حکمی از سوی دکتر ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی و دبیر شورای آموزشی پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت،

دکتر سید احسان اندرامی عضو هیات علمی دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی مازندران

به‌ عنوان عضو هیات ممتحنه،ارزشیابی و برنامه ریزی رشته پزشکی مولکولی کشور منصوب شد.

اشتراک این خبر در :