کیاپرس/ حسن خیریانپور، معاون استاندار مازندران، اعلام کرد: باحضور استاندار فردا اولین محموله صادراتی کیوی به میزان ۴۰۰ تن از طریق پایانه روماک به مقصد هندوستان صادر خواهد شد. ‎

به گزارش کیاپرس به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران حسن خیریانپور گفت طبق برنامه ریزی انجام شده فعلا هر هفته ۴۰۰ تن صادرات کیوی به مقصد هندوستان انجام می شود، افزود: مردم به شایعاتی که برخی افراد برای منافع زود گذر می پراکنند، توجهی نکنند، چرا که فعالسازی دیپلماسی اقتصادی مورد نظر استاندار مازندران دارد نتایج و دستاوردهایش را نشان می دهد.

وی افزود: برنامه ریزی جهت صادرات قریب به ۵۰ هزار تن کیوی در سال جاری به هندوستان انجام شد که در اولین مرحله صادرات محموله ۴۰۰ تنی فردا با حضور استاندار انجام خواهد شد.

اشتراک این خبر در :