کیاپرس  / سرپرست گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت

تافراد می‌توانند اول ماه با مراجعه به خانه بهداشت شهری و روستایی ویتامین د را به صورت رایگان دریافت کنند.

دکتر اکبر فاضل تبار افزود: با جبران کمبود ویتامینD نباید این مکمل را به صورت خودسرانه قطع کنند

با مراجعه به پزشک میزان دوز دریافتی تعیین می‌شود.

اشتراک این خبر در :