نشست بررسی پیش نویس سند تغییر اقلیم و سلامت در افق ۱۴۱۰ با حضور دکتر محمد اسماعیل مطلق، رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در دبیرخانه این شورا برگزار شد.

دکتر مطلق با اشاره به اهمیت تغییر اقلیم و اثرات آن بر سلامت در سال‌های آتی، بر ضرورت تسریع نهایی شدن سند تغییر اقلیم و سلامت با در نظر گرفتن نظرات دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تأکید کرد.

وی با بیان اینکه این پیش نویس در اجلاس روسای دانشگاه‌های سراسر کشور نیز مطرح و مورد تأکید و استقبال روسای دانشگاه‌ها قرار گرفت، تصریح کرد: جمع‌بندی نهایی و ارسال این سند به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، نیازمند ارائه نظرات کارشناسی از دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های علوم پزشکی است که این کار در حال انجام است.

در این نشست، اساتید دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیران مرکز سلامت محیط و کار و مدیر دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی حضور داشتند و مقرر شد پس از دریافت نظرات دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌ها، پیش نویس سند تغییر اقلیم و سلامت در کارگروه تخصصی مربوطه با حضور همه دستگاه‌ها جمع‌بندی و جهت ارائه در کمیسیون دائمی و شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور جهت استحضار دبیر شورا (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ارسال شود.

کلمات کلیدی :

#تغییر_اقلیم,

#سلامت,

#سند,

#۱۴۱۰,

#ایران

اشتراک این خبر در :