کیاپرس / به گزارش روابط عمومی مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،اورژانس مازندران در شش ماهه نخست امسال ۸۵۹۹۵ماموریت انجام داد.دکتر یحیی صالح طبری رئیس اورژانس مازندران، با اعلام این خبر گفت این آمار نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، رشد ۱۰درصدی داشت.وی همچنین اعلام کرد از مجموع ماموریتهای یاد شده، ۶۹۴۴۵ماموریت غیر تصادفی و ۱۶۵۵۰ماموریت تصادفی بودو ۶۱۰۰۴ماموریت توسط پایگاههای اورژانس شهری و ۲۴۹۹۱ماموریت توسط پایگاههای اورژانس جاده ای انجام شد.رییس اورژانس مازندران در پایان گفت ماموریتهای قلبی همچنان بالاترین ماموریتهای اورژانس را به خود اختصاص داده است و پس از آن ماموریتهای تنفسی قرار دارد.

اشتراک این خبر در :