مدیرکل دفتر تجیهزات پزشکی وزارت صمت گفت: فرایند ثبت سفارش، تخصیص ارز و واردات یونیت دندانپزشکی به صورت صدرصد بر عهده اداره کل تجیهزات پزشکی سازمان غذا و دارو است و وزارت صمت هیچ دخالتی در زمینه واردات یونیت دندانپزشکی ندارد.

به گزارش کیاپرس، آقای عبدالناصر آزاد بخت مدیرکل دفتر صنایع، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی وزارت صمت گفت: در زمینه واردات برخی تجهیزات پزشکی، وزارت صمت مسئولیتی ندارد و این وزارتخانه به دستگاه‌های مربوط ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه تولید داخل را اعلام کرده است.

وی افزود: در حال حاضر ۵ تولیدکننده یونیت دندانپزشکی در کشور فعالیت دارند که توانایی تامین نیاز داخل را دارند، اما همچنان یونیت دندانپزشکی به کشور وارد می‌شود.

آزاد بخت اضافه کرد: وزارت صمت بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی؛ ممنوعیت ورود کالا‌های مشابه خارجی را که توان تولید در داخل کشور وجود دارد به دستگاه‌های مربوطه اعلام کرده است.

بر اساس ماده۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالا‌های مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.

اشتراک این خبر در :