به گزارش کیا پرس از مازندپاج، فرید بیگی با اشاره به شرایط خاص و مساعد آب و هوایی امسال برای فعالیت آفت مگس مدیترانه ای در سطح استان و افزایش جمعیت در دو ماهه اخیر، درباره فعالیت ها و اقدامات انجام گرفته درخصوص مدیریت و کنترل آفت مگس مدیترانه ای از اواخر سال گذشته تا پایان نیمه اول مرداد ماه امسال، اظهار کرد: توزیع نهاده ها برای استفاده در ایستگاه های ردیابی مگس مدیترانه ای شامل فرمون، سراتینکس، انواع تله، سراتی تب، کارت زرد و..، همکاری با مدیریت ترویج در برگزاری رزمایش سراسری ۱۰۰ کارگاه آموزشی، تهیه و ارسال چهار مورد نامه فنی و هشدار دهنده از ابتدای امسال، ردیابی و پیش آگاهی ایستگاه ها و باغات مرکبات و سیاه ریشه در ۱۰۹ هزار و ۸۵۰ هکتار از باغات استان از اقدامات فنی انجام شده درخصوص مدیریت و کنترل آفت مگس میوه مدیترانه ای از ابتدای امسال تا پایان نیمه اول مرداد ماه امسال بود.

 

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: مبارزه زراعی مکانیکی با آفت مگس میوه مدیترانه ای در ۳۹ هزار و ۸۷۰ از باغات سیاه ریشه و مرکبات، جمع آوری و دفن ۲۴ هزار و ۵۵۰ کیلوگرم میوه های ریخته شده و مشکوک به آلودگی به خسارت مگس، مبارزه با استفاده از روش شکار انبوه در باغات سیاه ریشه و مرکبات در ۸۳۰ هکتار، مبارزه با استفاده از روش شکار انبوه در ۸۳۰ هکتار باغات سیاه ریشه و مرکبات و کاور اسپری در ۳ هزار و ۷۵۰ هکتار باغات سیاه ریشه و مرکبات استان از دیگر از اقدامات فنی انجام شده درخصوص مدیریت و کنترل آفت مگس مدیترانه ای در مدت زمان فوق بود.

 

وی برگزاری رزمایش سراسری ۱۰۰ کارگاه آموزشی همزمان مدیریت آفت مگس مدیترانه ای در ۱۰۰ نقطه استان در اسفند سال قبل و ۱۰۰ کارگاه آموزشی در ۱۰۰ نقطه در تیرماه امسال، تشکیل ۴۸ دوره آموزشی گروهی با شرکت یک هزار و ۲۹ بهره بردار، برگزاری ۵۲ کارگاه آموزشی در روستاهای حوزه مراکز با حضور یک هزار و ۹۵۰ نفر و انجام ۷ مورد بازدید ترویجی از باغات با حضور ۹۸ نفر را از اقدامات آموزشی ترویجی انجام شده درخصوص مدیریت و کنترل آفت مگس مدیترانه ای در مدت زمان مذکور برشمرد.

 

بیگی درباره فعالیت های آموزشی ترویجی مدیریت مگس میوه مدیترانه ای در حوزه رسانه، اظهار کرد: ۱۸۰ دقیقه برنامه استودیو کشاورز، ۸ دقیقه برنامه تلویزیونی، ۶۰ دقیقه برنامه رادیویی، ۴ مورد پیام رادیویی، ۵ مورد اطلاعیه ترویجی، ۲ مورد بروشور و نشریه و ۲۸ مورد چاپ و نصب بنر از فعالیت های آموزش و ترویجی مدیریت مگس میوه مدیترانه ای در حوزه رسانه بود.

 

این مسوول تصریح کرد: با توجه به درجه حرارت مناسب آب و هوایی و افزایش شکار مگس بصورت روزانه به همراه رسیدگی میوه انجیر و سیب و گلابی ،احتمال طغیان و خسارت این آفت در شهریور ماه روی میوه های نارنگی پیش رس و خرمالو در صورت عدم کنترل مناسب وجود دارد.

 

وی در خاتمه گفت: در سمپاشی نوبت اول مرکبات در اواخر خرداد تا اواسط تیرماه امسال ۷۰ هزار هکتار محلولپاشی علیه آفات صورت گرفت که تا حدودی در کاهش جمعیت مگس میوه در باغات تاثیر گذار بود.

اشتراک این خبر در :