کیاپرس /مدیر جوانی جمعیت، سلامت، خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: با توجه به خطرات بیماریهایی مانند بیماری قلبی و عروقی و سرطان های شایع بین مردان و زنان ، آزمایشات و بررسی های لازم ویژه گروه سنی سالمندان و میانسالان در مراکز بهداشتی انجام می شود.

دکتر محمد احمدیان ، در گفتگو با وب دا با اشاره به اینکه در راستای مدیریت بیماریهای پر خطر و حفظ سلامت خانواده ، برنامه های مراقبتی برای همه گروه های سنی در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: از همین رو برای گروه های سنی سالمندان و میانسالان برنامه های غربالگری بیماریهای قلبی و عروقی، سرطان دهانه رحم و پستان و روده بزرگ در نظر گرفته می شود.

وی با بیان اینکه افراد بالای ٣۰ سال در صورت مراجعه به مرکز خدمات جامع سلامت، ضمن بررسی سابقه ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی، دیابت و یا فشارخون بالا، سابقه مصرف دخانیات و یـا الکـل مورد بررسی قرار می گیرند ، تصریح کرد:در ارزیابی افراد در ۴ گروه خطر، کمتر از١۰ درصد (خطر کم)، ١۰ تا ٢۰ درصد (خطر متوسط )٢۰ تا ٣۰ درصد (خطر زیاد) و ٣۰ درصد و بیشتر (خطر خیلی زیاد) قرار می گیرند.

دکتر احمدیان با اشاره به اینکه بر حسب میزان خطر سکته های قلبی و مغزی که برای فـرد محاسـبه شـده و طبـق برنامه زمانبندی شده، پیگیری و ارزیابی مجدد میزان خطر سکته های قلبی و مغزی برای وی صورت میگیرد، گفت: افراد در معرض خطر کمتر از١۰ درصد بصورت سالانه و خطر بیش از ٣۰ درصد هر سه ماه یک بار مورد بررسی قرار می گیرند.

مدیر جوانی جمعیت ، سلامت، خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه دو سرطان شایع زنان در حوزه دهانه رحم و پستان نیز برای بانوان مورد بررسی قرار می گیرد، افزود: علاوه بر این با توجه به شیوع بیماری سرطان روده بزرگ در جمعیت سالمندی ، برای افرادی که دارای علایم خطر هستند این آزمایش به صورت رایگان انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه اگرنتایج آزمایشات فرد مشکوک و محتمل بود، برای پیگیریهای بیشتر و درمان به موقع به سطوح بالاتر ارجاع داده می شود، گفت: خطر سنجی بیماریهای سخت درمان و محدود کننده در مسیر تشکیل یک خانواده سالم و ارتقای نشاط اجتماعی انجام می شود.

اشتراک این خبر در :