کیاپرس / این زن سالخورده شگرد خاصی برای سرقت ماشین راننده‌های آژانس داشت که تا آن موقع توانسته بود با این شگرد سر دو راننده آژانس کلاه گذاشته و ماشین‌های آنها را به سرقت ببرد.

به گزارش کیاپرس به نقل از همشهری، ماجرای سرقت پیرزن ۶۵ ساله واقعیت دارد؟ سال ۱۳۸۹ همشهری سرنخ از یک سارق عجیب روزنمایی کرد. سارقی که پیرزن بود.

این زن سالخورده شگرد خاصی برای سرقت ماشین راننده‌های آژانس داشت که تا آن موقع توانسته بود با این شگرد سر دو راننده آژانس کلاه گذاشته و ماشین‌های آنها را به سرقت ببرد.

ماجرا از این قرار بود که اوایل سال ۱۳۸۹ پیرزنی با آژانسی در تهران تماس گرفت و گفت پزشک است و برای شرکت در سمیناری باید به اراک برود. بعدگفت به خودرویی احتیاج دارد که تا شب در اختیارش باشد.

یکی از راننده‌ها که تازه در آژانس کار گرفته بود داوطلب شد تا خانم دکتر را به اراک ببرد اما خبر نداشت که این خانم دکتر قلابی چه نقشه‌ای در سر دارد. این راننده آژانس وقتی به خودش آمد که نه از ماشینش خبری بود و نه از پیرزن. برای همین به کلانتری رفت تا از او شکایت کند.

اما اینکه زن ۶۵ ساله چطور توانست ماشین مالباخته را سرقت کند، از زبان خودش بخوانید: «چند وقت پیش پیرزنی با آژانس تماس گرفت و برای اراک ماشین دربست خواست. وقتی به جلوی بیمارستانی در جنوب تهران رفتم تا خانم دکتر را سوار ماشین کنم، پیرزن شیک‌پوشی جلو آمد و خودش را دکتر معرفی کرد و سوار ماشین شد.

او تا خود اراک از اهمیت سمیناری که در آن برنامه داشت صحبت می‌کرد. وقتی به آنجا رسیدیم او را به کلینیکی بردم و چون گفته بود باید یک ساعتی منتظرش بمانم، من هم همین کار را کردم. او بعد از اینکه برگشت از من خواست برای خرید او را به بازار برسانم. از آنجا به بازار رفتیم و این پیرزن کلی سوغاتی خرید و دو پاکت از سوغاتی‌ها را به من داد و گفت چون زیاد معطل شدی اینها را برایت خریدم. بعد سوار شدیم و به سمت تهران راه افتادیم. وقتی به بیمارستانی در شرق تهران رسیدیم،

خانم دکتر قلابی از من خواست داخل بیمارستان شوم و به روابط عمومی خبر دهم که او برگشته است. من هم قبول کردم اما وقتی به روابط عمومی رفتم و گفتم دکتر … آمده است، آنها گفتند کسی را به این اسم نمی‌شناسند. وقتی بازگشتم تا این موضوع را به دکتر اطلاع دهم نه خبری از او بود و نه از ماشین من!».

بازپرس شهر ری که رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشت گفته بود: این دکتر قلابی توانسته دو خودرو دیگر را به این شگرد سرقت کند.

اشتراک این خبر در :