‫قرمز شدن دریاچه مهارلو + عکسکیاپرس /  با شروع فصل گرما بع علت افزایش دما آب دریاچه مهارلو تبخیر شده و باعث پایین آمدن سطح آب دریاچه و در نتیجه افزایش شوری وغلظت نمک میگردد که باعث رشد جلبک‌هایی به نام «کشنده قرمز» یا به نام علمی «دونالیلا سالینا» می‌شوند.

اشتراک این خبر در :