لب دوزی ۶ پناهجوی ایرانی+عکس

اقدام این شش پناهجوی ایرانی با درخواست بازدید نماینده کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل از اردوگاه جنگل در کاله انجام شده است. این اقدام ۶ پناهجوی ایرانی دیروز...

ادامه مطلب ...