فرد پنهان «بابک زنجانی» در مالزی

نام او چیست؟ چرا تا امروز اشاره‌ای به او نشده است؟ آیا قرار است «ب. ز» هیچگاه اشاره‌ای به نقش او نکند؟ به گزارش آرمان، این سوالات زمانی مطرح شد که سیدحمید حسینی در...

ادامه مطلب ...