تشدید شیوع کرونا با اضطراب

کیا پرس :عضو انجمن علمی بهداشت محیط ایران گفت: ترس، وحشت و اضطراب مهمترین و اصلی ترین عامل پیشرفت شیوع ویروس کرونا در انسان است. عضو انجمن علمی بهداشت محیط ایران...

ادامه مطلب ...