کنایه محسنی‌اژه‌ای به دیوار کوتاه احمدی‌نژاد!

ماجرای اخیر دست‌برد امریکایی‌ها به دو میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان که طبق معمول توسط دولت‌مردان به دولت احمدی‌نژاد نسبت داده شده بود، محسنی اژه‌ای را نیز...

ادامه مطلب ...