افزایش ۲۲ درصدی حضور بانوان مازندرانی در انتخابات شورای پنجم

کیاپرس-رئیس ستاد انتخابات مازندران گفت: بانوان مازندرانی درانتخابات دوره پنجم شورا ۲۲ درصد بیشتر نسبت به دوره چهارم داوطلب شدند. علیرضا یونسی رستمی اظهار کرد:...

ادامه مطلب ...