اعدام در ملأ عام در امریکا، ۸۰ سال قبل

تصویری از اجرای مراسم اعدام در کشور آمریکا در سال ۱۹۳۶ را می...

ادامه مطلب ...