اسکان پسران در خوابگاه دختران شایعه است

به طوری‌که دختران در محوطه خوابگاهی هر روز شاهد تردد و رفت و آمد پسران هستند. این درحالی است که به گفته مسئولان دانشکده، پسران در میهمانسرایی اسکان داده شده بودند که...

ادامه مطلب ...