از میان آسیب های اجتماعی ،اعتیاد به مواد مخدر جزء اولویت نخست در مقابله با آسیب های اجتماعی قراردارد

  فرماندار مرکز استان : در رفع آسیب های اجتماعی دستگاه ها فراتر از قانون اعمال نمایند احمد حسین زادگان فرماندار مرکز استان گفت : در مقابله باآسیب های اجتماعی همه...

ادامه مطلب ...