پایگاه خبری تحلیلی کیاپرس(Kiapress.ir):

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کیا پرس :  تاریخ جدید برگزاری آزمونهای علوم پایه، پیش کارورزی، جامع داروسازی (۱۸۰واحدی) و پذیرش دستیاری اعلام شد

دکتر علی اکبر حق دوست، معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور تاریخ جدید برگزاری آزمونهای علوم پایه، پیش کارورزی، جامع داروسازی (۱۸۰واحدی) و پذیرش دستیاری را اعلام کرد.

به گزارش وبدا، متن این نامه به شرح زیر است:

رییس محترم دانشگاه/ دانشکده  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی …

پیرو نامه‌های شماره ۹۱۴/۵۰۰ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۸ و ۷۰۳۶/۵۰۰/د مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۸ در خصوص لغو آزمونهای علوم پایه، پیش کارورزی، جامع داروسازی (۱۸۰واحدی) و پذیرش دستیاری، بدینوسیله تاریخ جدید برگزاری آزمونهای فوق الذکر بشرح زیر اعلام می‌گردد. مقتضی است دستور فرمائید اقدام لازم صورت پذیرد:
۱- آزمونهای پیش کارورزی و جامع داروسازی (۱۸۰ واحدی) صبح چهارشنبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹
۲- آزمونهای علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی بعدازظهر چهارشنبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹
۳- آزمون چهل و هفتمین دوره پذیرش دستیاری رشته‌های پزشکی صبح پنجشنبه مورخ ۴/۲/۱۳۹۹٫

درج مطلب فقط با ذکر پایگاه خبری کیا مجاز است.

ایمیل مستقیم :‌ kiapresse@gmail.com
شماره پیامک : ۰۹۳۹۵۳۷۱۷۷۷
tabligh-site1
00
#

اشتراک این خبر در :