زنبور را از نمای نزدیک ببینید+ تصاویرعکاسی ماکرو یا تصویر‌برداری ماکرو نوعی کیاپرس : عکاسی از نمای نزدیک، به‌طور معمول از سوژه‌های کوچک است. در این تصاویر عکاس حرفه ای با استفاده از تجهیزات تصویربرداری ماکرو و اتاق عکاسی کوچکی که روی دوربین سوار می شود تا نور عکاسی را کنترل کند موفق شده تا این لحظات ناب را ثبت کند.

 

جهان زنبور از نمای نزدیک: تصاویر ماکرو و پرتره پس از بارش

جهان زنبور از نمای نزدیک: تصاویر ماکرو و پرتره پس از بارش

جهان زنبور از نمای نزدیک: تصاویر ماکرو و پرتره پس از بارش

جهان زنبور از نمای نزدیک: تصاویر ماکرو و پرتره پس از بارش

اشتراک این خبر در :