کاپرس/رییس ستادمرکزی انتخاباتی دکترمحمدباقر قالیباف درحکم جداگانه ای دبیر معاونت هماهنگ کننده ستادهای مردمی ستاد انتخاباتی دکتر محمدباقر قلیباف را منصوب کرد.

به گزارش کیاپرس، براساس حکم صادره “حمزه صفربیگی” به عنوان دبیر ستاد معاونت هماهنگ کننده ستادهای مردمی ستاد انتخابات دکتر محمدباقر قالیباف معرفی شد.

در این حکم امده است: امیدوارم با ابجاد فضای صمیمی همراه با هماهنگی و به میدان آوردن تمامی ظرفیت های ستادهای انتخاباتی مردمی و با اتخاذ رویکردهای ابلاغ شده، نمونه ای از فعالیت انتخاباتی علمی، مردمی، سالم و سرآمد را برنامه ریزی و اجرا نمایید.

اشتراک این خبر در :