کیاپرس / عزت اله محمدی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه در راستای مصوبه کمیته سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران هرچه سریع تر نسبت به تعیین و تکلیف کارکنان ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران که با ردیف M فاقد که فاقد پست مصوب سازمانی هستند سریعا نسبت به تعیین تکلیف آنان اقدام می شود. دکتر محمدی با اعلام این مطلب که در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ، نزدیک به ۳۴۵۰ نفر از افراد واجد شرایط تبدیل وضعیت ایثارگری شدند افزود: تعداد ۱۴۰۰ نفر از این افراد براساس شیوه نامه وزارت بهداشت دارای شناسه پستm می باشند که فاقد ردیف پست سازمانی می باشند و با این اقدام صاحب ردیف پست سازمانی خواهند شد. معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تاکید کرد : بر اساس بخشنامه سازمان امور استخدامی کشور از سال ۱۴۰۳ پرداختی تمامی کارکنان دولت منوط به احراز هویت در سیستم مرکزی سامانه یکپارچه نظام اداری سینا ، سامانه پاکنا و ساختار تشکیلات سازمان می باشد .

اشتراک این خبر در :