کیاپرس /جلسه گروه آینده‌نگری، نظریه‌پردازی و رصد کلان سلامت با حضور اعضای این گروه با موضوع رصد کلان سلامت جنسی در ایران و جهان برگزار شد.

به گزارش کیاپرس از معاونت علمی فرهنگستان علوم پزشکی؛ در این جلسه کارشناسان بیان کردند روش‌های انتقال جنسی در AIDS/HIV بر اساس آمارهای موجود سیری افزایشی دارد و سهم ابتلا به HIV از راه انتقال جنسی از ۶ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافته است، سهم زنان در ابتلا به HIV نیز افزایش یافته است.

در این نشست تاکید شد: رویکرد خانواده محور در حفظ و ارتقای سلامت جنسی بسیار اثربخش است و نگاه اسلام در سلامت جنسی بسیار کامل و منطبق با سایر ابعاد سلامت است و این نگاه باید با رویکرد صرفاً علمی کنونی برای مهار بیماری تلفیق شود.

همچنین در این جلسه ضرورت هنجارسازی در روند توسعه علم و حفظ انسجام فرهنگی جامعه در مباحث سلامت جنسی به عنوان نیازی جدی مطرح شد و شرکت‌کنندگان بر این امر تاکید کردند که دانش سلامت جنسی نباید وارداتی باشد و بایستی مسائل دینی اسلام مد نظر قرار گیرد.

نگاه انتقادی به سلامت جنسی و بازاندیشی در جهت بهبود سلامت جامعه، عوامل تاثیرگذار بر آموزش پزشکی با نگاه ویژه به سلامت جنسی، نگاه تاریخی به ورود امر جنسی به حوزه بهداشت و درمان، توانمندسازی و احقاق حقوق زنان بهانه همیشگی استعمار در طول تاریخ و نگاه اسلام در سلامت جنسی از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه شرکت کنندگان به بحث در باره آنها پرداختند.

اشتراک این خبر در :