کیاپرس /رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: با تلاش هایی که انجام گرفته هوش مصنوعی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی ورود پیدا کرده و توجه برنامه ریزان به این موضوع معطوف شده است.

به گزارش خبرنگار کیاپرس، دکتر بابک نگاهداری روز دوشنبه در نشست نقش هوش مصنوعی در بهداشت و درمان با موضوع افق های آینده هوش مصنوعی در سلامت افزود: در ابلاغی رئیس جمهوری به وزارت بهداشت در زمینه افزایش ظرفیت پزشکی کرده، تاکید شده از ظرفیت های هوش مصنوعی استفاده شود.

وی ادامه داد: این موضوع نشان می دهد حکمرانان کشور ما هم به اهمیت این موضوع پی بردند و تمرکز ویژه ای بر روی این موضوع دارند.

نگاهداری با اشاره به اینکه زیرساختهای خوبی در این زمینه در کشور فراهم شده است، گفت:برای توسعه هوش مصنوعی نیاز به داده، منایع انسانی و زیرساخت های داریم.

۴۵۲ شرکت دانش بنیان در زمینه های هوشمند سازی در حال فعالیت هستند

وی با اشاره به اینکه ۴۵۲ شرکت دانش بنیان در زمینه های هوشمند سازی در حال فعالیت هستند، افزود: در سال ۱۴۰۲ ما ۱۷۲ دانشجوی PHD و ۱۳۵۸ دانشجوی کارشناسی ارشد در زمینه های هوش مصنوعی پذیرش کردیم.

وی بیان داشت: نزدیک به شش پژوهشکده داریم که مستقیما در زمینه هوش مصنوعی فعالیت دارند و شش پژوهشکده دیگر داریم که در ارتباط با مخاطرات و مباحث غیر مسقیم فعالیت دارند.

اشتراک این خبر در :