کیاپرس/معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به سختی های دوران دستیاری تخصصی، از وجود منشور دستیاری و تشکیل کمیته رصد این منشور با مشارکت دستیاران تخصصی در کل کشور خبر داد و گفت: حق الزحمه دستیاران سالها تغییر نکرده بود و تا قبل از دولت مردمی حدود ۲ میلیون تومان بود که در این دولت به ۸ تا ۱۱ میلیون تومان رسید.

به گزارش کیاپرس از وبدا،دکتر ابوالفضل باقری فرد در نشست صمیمی جمعی از نخبگان با وزیر بهداشت در ستاد وزارت بهداشت، با اشاره به دغدغه های این وزارتخانه برای بهبود وضعیت معیشتی دستیاران، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حق الزحمه دستیاران کافی نیست اما افزایش یافته و در سال آینده نیز امیدواریم با کمک سازمان برنامه و بودجه و معاونت توسعه وزارت بهداشت، شاهد افزایش مناسبی در حق الزحمه دستیاران باشیم.

وی خاطرنشان کرد: به سمتی حرکت می کنیم که حق الزحمه تبدیل به حقوق دستیاران شود و یک دستیار بتواند حداقل به اندازه یک پزشک عمومی، دریافتی داشته و از مزایای بیمه و حق اولاد برخوردار باشد که امیدواریم سازمان برنامه و بودجه نیز کمک مناسبی در این حوزه داشته باشد.

معاون وزیر بهداشت با انتقاد از اظهارات برخی مسئولان پیشین وزارت بهداشت، گفت: این طنز تلخی است که مدیرانی که سالها در وزارت بهداشت مسئولیت داشته اند و در مدت مسئولیت خود گامی در جهت بهبود وضعیت دستیاران برنداشته اند، خواستار افزایش حق الزحمه شده اند اما این کار وظیفه ماست و در حال تلاش برای این کار هستیم.

دکتر باقری فرد با بیان اینکه با افزایش ظرفیت پزشکی مخالفتی نداریم، تاکید کرد: مخالفت ما با افزایش بی رویه ظرفیت پزشکی است اما هر سال افزایش ظرفیت به میزان منطقی انجام می شود. با افزایش ظرفیت پزشکی بدون توجه به توسعه زیرساخت های آموزشی و درمانی، مخالف هستیم و در مجامع مختلف به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به دنبال اصلاح مصوبه هستیم تا کیفیت پزشکی قربانی کمیت نشود.

وی در خصوص فروش تعهدات دانش آموختگان علوم پزشکی گفت: مگر ما مجاز به فروش تعهدات هستیم؟ تعهدات مربوط به مردم و تحصل رایگان است. اگر سالهای قبل تعهدات را فروخته اند، کار غیرقانونی، غیر شرعی و غیراخلاقی کرده اند. مردم مگر نیاز به خدمات پزشکان ندارند؟ مگر نمی گوییم باید ظرفیت افزایش پیدا کند؟ مبلغ فروش تعهدات هم در نوع خود جالب بود که برای هر سال، ۷۰۰ هزار تومان بود آیا می توانیم حق مردم را بفروشیم؟ و با دستور وزیر بهداشت، فروش تعهدات من بعد ممنوع شد.

اشتراک این خبر در :