اختصاصی – کیاپرس/معاون پژوهشی مرکز طبی کودکان گفت: انجام آزمایش های ژنتیکی باید مورد حمایت دولت قرار گیرند تا نوزادان سالم تری داشته باشیم.

دکتر محمود رضا اشرفی در گفت و گو بادخبرنگار کیاپرس اظهار داشت: هزینه نگهداری و تشخیص کودکان بیمار چندین برابر هزینه پیشگیری است و در زمینه پیشگیری باید اقدامات جدی تری انجام گیرد.

وی افزود: بیماری های ژنتیکی در کشورهایی که ازدواج فامیلی شیوع بیشتری دارد که شامل کشور ما هم می شود، بیشتر مشاهده می شود.

وی اظهار داشت: ۳۸.۶ درصد ازدواج در کشور ما هم خون هستند به همین دلیل احتمال ابتلا به بیماری های ژنتیکی که توارث اتوزوم مغلوب است را بیشتر می کند.

وی با اشاره به اینکه رشته طب کودکان مانند سایر رشته های حوزه پزشکی در حال پیشرفت و افزایش است، گفت: حداقل ۱۱ رشته فوق تخصصی در طب کودکان داریم.

وی به پیشرفت های خوبی در درمان سرطان های کودکان اشاره کرد و گفت: برخی از سرطان های کودکان مانند لوسمی را با پیوند مغز استخوان برطرف می شوند.

اشتراک این خبر در :