در دیدار با سفیر جمهوری زیمباوه در ایران، که به همراه اعضای هیئت رئیسه، مدیران، مشاورین و جمعی از روسای دانشکده‌ها و مسئولین مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران حضور داشتند، سفیر اظهار خرسندی کرد و ابراز کرد: “با فرصتی که برای حضور در دانشگاه علوم پزشکی مازندران به ما داده شد، از شهر و نعمت‌های آن به شدت استقبال می‌کنیم و از دعوت شما متشکریم.”

سفیر زیمباوه تأکید کرد که انقلاب اسلامی برای همه جهانیان برکتی بوده است و برکات انقلاب برای زیمباوه این بوده که این کشور از استعمار کشورهای دیگر خود مستقل شده و از انقلاب ایران الهام گرفته تا به مستقلی دست یابد. وی افزود: “ما اکنون شاهد ظهور ایده‌های امام هستیم و اینکه در اینجا هستیم نتیجه‌ای از اراده خداوند است تا روابط ما با ایران بهبود یابد.”

سفیر اظهار کرد: “هدف ما از این دیدار گسترش روابط دو طرفه و حصول نتایج است. سلامت باید حفظ و به دست آورده شود، و برای این منظور نیازمند تبادل علوم پزشکی هستیم. ایران جزو کشورهای پیشرو درمان و دارو است و ما مشتاق همکاری با دانشگاه علوم پزشکی مازندران هستیم.”

وی افزود: “بررسی عملکرد پزشکی ایران نشان می‌دهد که این کشور در مقابل تحریم‌ها توانسته است پیشرفت کند. ایران در رتبه ۵۸ خدمات بهداشت جهان قرار دارد و این امر قابل تحسین است.”

سفیر زیمباوه تأکید کرد: “ایران به صورت سالانه این ارقام را بهبود بخشیده و نکته مهم این است که نرخ از بین رفتن کودکان و ناباروری در ایران کاهش یافته است. ما نیز می‌خواهیم این مسیر را دنبال کنیم.”

درباره هزینه‌های درمان در ایران، سفیر اظهار کرد: “در ایران داروها برای عموم قابل دسترسی هستند و عمده قشر جامعه قادر به تأمین هزینه‌ها می‌باشند.” او همچنین توجه به خوبی شبکه سلامت در مناطق محروم ایران کرد و خواستار همفکری و همکاری در این زمینه با دانشگاه علوم پزشکی مازندران شد.

سفیر زیمباوه با تأکید بر وجود تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بر کشور خود، اظهار کرد: “ایران تاب آوری بیشتری در تحریم‌ها نسبت به زیمباوه دارد.”
وی همچنین افزود: “هدف از سفر ما کمک ایران برای رفع مشکلات خدمات پزشکی و دارویی کشور ما است.”

سفیر زیمباوه به عنوان اهداف اصلی سفر و نشست با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی مازندران، تربیت پزشکان مجرب، داروساز و ارائه خدمات پزشکی مطلوب را عنوان کرد و به همکاری در زمینه‌های تبادل دانش، داروسازی، جابجایی دانشجو و پزشک اشاره کرد.

دکتر فرهاد غلامی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز در این دیدار اظهار کرد: “تبادل اساتید، پزشک و دانشجو، ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترک و پذیرش بیماران می‌تواند زمینه‌های همکاری دانشگاه با کشور زیمباوه باشد.”
وی افزود: “دانشگاه ما با نزدیک به ۶۰۰ هیات علمی و ۸ هزار دانشجو و ۱۳۰ رشته تحصیلی در کنار ۵ بیمارستان آموزشی و ۲۵ بیمارستان درمانی یکی از پیش‌روهای علوم پزشکی در ایران می‌باشد.”

دکتر غلامی همچنین به ظرفیت‌های طبیعت زیبا در استان مازندران اشاره کرد و امیدواری خود را بیان کرد که حضور سفیر زیمباوه در مازندران توسعه همکاری میان دو کشور را آغاز کند.

کلمات کلیدی: سفیر جمهوری زیمباوه, انقلاب اسلامی, دانشگاه علوم پزشکی مازندران, همکاری پزشکی, تحریم‌ها, سلامت, کرونا, ایران و زیمباوه, توسعه روابط, طبیعت زیبا, همفکری, مراکز تحقیقاتی, داروسازی, جابجایی دانشجو, پزشک, ارائه خدمات پزشکی, مستقلی, پیشرفت سلامت.

اشتراک این خبر در :