کیاپرس /مدیر پرستاری یکی از بیمارستان‌های تهران، گفت: کمبود نیروی پرستاری توان و حوصله پرستاران را برای ارائه خدمت مطلوب‌ به بیماران کاهش می‌دهد و از سوی دیگر برای خودِ پرستاران نیز فشار کاری مضاعفی ایجاد می‌کند.

به گزارش کیاپرس از سازمان نظام پرستاری، سوریا بابایی به مناسبت هفته پرستار، درباره عمده‌ترین مطالبات جامعه پرستاری، اظهار کرد: وقتی یک پرستار در یک مجموعه‌ای کار می‌کند، باید ارزش او حفظ شود؛ درباره مطالبات نیز مهم است که حقوق پرستاران تأمین شود تا ماندگاری آن‌ها در کشور افزایش یابد.

وی افزود: پایین بودن پرداختی و حقوق و دستمزد به پرستاران، باعث شده تا آن‌ها از کشور مهاجرت کنند.

این مدیر پرستاری در یکی از بیمارستان ‌های تهران، ادامه داد: در حال حاضر پرستاران، کارشناس و کارشناس ارشدی که در کشور هستند، اگر بخواهند مهاجرت کنند مجبور هستند در ابتدا به عنوان کمک پرستار یا تکنسین در برخی کشورهای خارجی فعالیت کنند، اما به حدی میزان ارزش نهادن و دریافتی پرستاران در کشور، پایین است که پرستاران ایرانی حاضر هستند این شرایط را تحمل و به خارج از کشور مهاجرت کنند.

بابایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با کمبود شدید نیرو در جامعه پرستاری روبرو هستیم و تعداد پرستاران خانم، کمتر از آقایان شده است.

وی افزود: به عنوان مثال، در یک بخش عادی باید به ازای هر پرستار ۶ بیمار در نظر گرفته شود، اما الآن پرستاران کشور ما در بخش‌های عادی حداقل ۹ تا ۱۰ بیمار را تحت نظر خود دارند.

اشتراک این خبر در :