کیاپرس/پژوهشگرجمعیت ودبیرمرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور گفت: سالانه حداقل ۳۷۰ هزار سقط‌جنین در ایران رخ می‌دهد.

به گزارش کیاپرس از روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، سالانه حداقل ۳۷۰ هزار سقط‌جنین در ایران رخ می‌دهد که حدود ۳ درصد خودبه‌خودی (اجتناب‌ناپذیر)، حدود ۲ درصد درمانی و ۹۵ درصد غیرقانونی است.

دکتر صالح قاسمی در جمع مدیران و کارشناسان شبکه‌های بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: این آمار سالانه سقط تقریباً معادل یک‌سوم کل متولدین یک‌ساله کشور است و پیشگیری از آن نقش مهمی در افزایش جمعیت کشور دارد.

وی افزود: در ۴ مطالعه انجام‌شده نشان داده شد که از ۹۵ درصد سقط‌های جنایی انجام شده در یک سال، حداکثر در ۵ درصد آن‌ها بارداری خارج از چهارچوب شرعی بوده و ۹۰ درصد سقط‌های جنایی، در کانون خانواده و به دلایل متعدد توسط والدین رخ می‌دهد که این امر نیاز به فرهنگ‌سازی و اصلاح باورها دارد.

وی افزود: یکی ازمصادیق منجر به سقط به گفته والدین،بحث بارداری ناخواسته و خارج از برنامه‌ریزی است که ۳ درصد زایمان‌ها حاصل بارداری ناخواسته است. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا همه امورات زندگی انسان با برنامه‌ریزی پیش می‌رود؟ اگر این‌گونه نیست پس چرا یک بارداری ناخواسته مجوزی برای سقط‌جنین به‌صورت غیرقانونی مدنظر گرفته می‌شود؟

اشتراک این خبر در :