نتایج انتخابات مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی اعلام شدکیاپرس / در جلسه مجمع عمومی سازمان در روز جمعه پنج آبان ۱۴۰۲ رای گیری برای انتخاب اعضای هیات رئیسه و بازرسان انجام و نتایج آن اعلام شد

نتایج انتخابات هیات رییسه مجمع سازمان نظام پزشکی

۱. دکتر عباس آقازاده ۹۵

۲. دکتر محمدحسین انصاری مود ۴۰

۳. دکتر سعیدشاقاسمی ۳۶

۴. دکتر سیدحسین شریفی ۶۰

۵. دکتر یاسر صالحی ۹۹

۶. دکتر سلیمان علاقی ۶۳

۷. دکتر یوسف کاظمی ۱۰۸

۸. دکتر ایرج کریم فر ۳۵

۹. دکتر فرنود گودرزی ۱۰۵

۱۰. دکتر جواد ملائی ۸۳

۱۱. دکتر اردوان یاراحمدی ۸۸

به این ترتیب دکتر یوسف کاظمی, دکتر فرنود گودرزی؛ دکتر یاسر صالحی و دکتر عباس آقازاده به عنوان اعضای هیات رییسه مجمع انتخاب شدند

 

نتایج انتخابات بازرسان مجمع عمومی سازمان
۱. دکتر علی احمدی ۸۷ رای
۲. دکتر مسعود شادنژاد ۶۵ رای
۳. دکتر شیرین شجاعی ۱۱۲ رای
۴. دکتر فهمیه قاسمی ۱۴۲ رای
۶. دکتر علی محمد مظلومیان ۱۵۲ رای
به این ترتیب دکتر مظلومیان، دکتر  قاسمی و دکتر شجاعی به عنوان بازرسین اصلی و دکتر  احمدی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند

اشتراک این خبر در :