دو بنای غیرمجاز در ساری قلع و قمع شدکیاپرس / مدیر جهاد کشاورزی ساری گفت: دو بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان قلع و قمع شد.

اشتراک این خبر در :