کیاپرس / سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: بازار درست، بازاری است که پایدار باشد و انجمن واردکنندگان برنج باید به انجمن صادرکنندگان برنج ایرانی تبدیل شود و برنج ایرانی را به سایر کشورها صادر کند.

اشتراک این خبر در :