مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران گفت: سلامت روانی قاتل سریالی مازندران به نام کلثوم توسط کارشناسان پزشکی قانونی تایید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران، دکتر علی عباسی ضمن تایید سلامت روانی قاتل سریالی مازندران گفت: معاینات و مصاحبه‌های دقیق روان پزشکی با متهم به قتل با دقت با حضور کارشناسان و ادله ارائه شده از سوی مراجع قضایی و جمع بندی نظریات کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت که قاتل در زمان ارتکاب جرائم و نیز در زمان مصاحبه فاقد هرگونه اختلال روانپزشکی بوده است که می توانست اراده یا قوه ی تمیز وی را تحت تاثیر قرار دهد.

وی افزود: بر اساس شواهد و مدارک موجود، قاتل سریالی مازندران مسئول قتل هفت نفر از همسران صیغه‌ای خود بوده است که در این مدت با خوراندن دارو یا حل کردن آن در نوشیدنی، طعمه‌هایش را به قتل رسانده است.

عباسی گفت: با توجه به تایید سلامت روانی قاتل سریالی، پرونده وی برای رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد.

اشتراک این خبر در :