کیاپرس/رییس انجمن علمی طب سالمندی و سالمند شناسی ایران با اشاره به اینکه هم اکنون در پاسخگویی به نیاز سالمندان مشکل داریم، افزود: این در حالی است که در آینده، سالمندان، پیرتر و آسیب پذیرتر خواهند بود و هزینه ها نیز بیشتر خواهد شد، ضمن آنکه منابع بیمه ای نیز برای کسی باقی نمی ماند، در صورتی که در دنیا، توجه به حوزه سالمندی را به عنوان سرمایه گذاری مورد توجه قرار داده اند، به طوری که کارآفرینی و اشتغال خانگی در حوزه سالمندی است.

به گزارش کیاپرس از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، دکتر احمد دلبری به تبیین روند افزایشی جمعیت سالمندان در کشور و چالش های تامین نیازهای این قشر طی سال های آینده پرداخت و گفت:.به یمن تلاش چهار دهه گذشته دست اندرکاران حوزه سلامت، امید به زندگی در کشور ما حدود ۷۶ سال شده است، اما در سالمندی عقب ماندگی ۷۰ ساله داریم .

رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با بیان اینکه جمعیت سالمندان طی ۴۰ سال گذشته، دو برابر شد و پیش بینی می شود که در سال ۲۰۵۰ میلادی، بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور، سالمند باشند، اظهار داشت: اما هنوز زیرساخت های لازم برای تامین امکانات مورد نیاز جهت این جمعیت پیش بینی نشده است در برنامه هفتم توسعه نگاه به سالمندی، حداقلی است.

اشتراک این خبر در :