به گزارش کیاپرس از باشگاه خبرنگاران، بسیاری از مردم هنوز به سحر و جادو و خرافات عقیده دارند.

یکی از این باورهای خرافی هنگامی است که یک گربه سیاه از مقابل آنها عبور کند. این خرافات در مردم هندوستان نیز رواج دارد مانند شکستن آینه، جوشیدن شیر، دیدن گربه سیاه. اما خرافی ترین چیزی که برخی هندی ها به آن معتقدند دفن انسان مارگزیده زیر انبوهی از مدفوع گاو است.

به تازگی یک مرد هندی پس از آنکه همسرش توسط مار گزیده شد اقدام به انجام این عمل خرافی کرد.

«دوندری» ۳۵ ساله که در مزرعه ای در منطقه «اوتار پارادش بولاندشاهار» هند مشغول جمع آوری چوب بود توسط یک مار گزیده شد.

او بلافاصله خود را به خانه رساند و شوهرش را در جریان این اتفاق قرار داد. شوهر نادان این زن به جای آنکه فورا زنش را به بیمارستان برساند، برای بهبود حالش، او را زیر توده ای از مدفوع گاو دفن کرد. سرانجام این عمل خرافی نتوانست جان زن بیچاره را نجات دهد و او زیر مدفوع گاو جان سپرد.

مشخص نیست با وجود بروز چنین اتفاقات تلخی، این افراد چه زمانی از عقاید خرافی و موهوم خود دست خواهند کشید.

اشتراک این خبر در :