زمان اخذ آرای ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری از ساعت ۷ صبح لغایت ۲۰ روز جمعه ۷ مهرماه سال جاری، اعلام شد.
به گزارش وبدا، پیش تر، زمان اخذ آرای ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری از سوی دکتر سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت و رییس ستاد اجرایی مرکزی ششمین دوره انتخابات هیات مدیره های شهرستان ها و شورای عالی سازمان نظام پرستاری، از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۹ عصر روز جمعه مورخ ۷ مهر ماه سال جاری اعلام شده بود که با توجه به درخواست ستادهای اجرایی برخی از دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مبنی بر تغییر ساعت آغاز و پایان اخذ رای و همپوشانی آن با شیفت های صبح، عصر و شب، ساعت اخذ رای در سراسر کشور از ساعت ۷ صبح لغایت ۲۰ روز جمعه مورخ ۷ مهرماه سال جاری اعلام شد

اشتراک این خبر در :