یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های زائران اربعین در طول سفر گم شدن اشیا و لوازم‌شان است.

راهکار پیدا کردن وسایل گمشده در اربعین ۱۴۰۲

یافتن وسایل گمشده در اربعین ۱۴۰۲

اشتراک این خبر در :