کیاپرس / کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی مازندران با اشاره به ورود ریزگردها به این استان گفت که به‌علت الودگی هوای ناشی از ورود ریزگردها از ترکمنستان به این خطه شمالی، دید افقی در مناطق شرق این استان اکنون به ۵۰۰ متر کاهش یافته است.

ایرنا: کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی مازندران با اشاره به ورود ریزگردها به این استان گفت که به‌علت الودگی هوای ناشی از ورود ریزگردها از ترکمنستان به این خطه شمالی، دید افقی در مناطق شرق این استان اکنون به ۵۰۰ متر کاهش یافته است.

اشتراک این خبر در :