فیگورگرفتن کفتار راه‌راه ایرانی، بندرعباس. این گونه کفتار در معرض انقراض است. عکس از رویا بختیاری

اشتراک این خبر در :