حجاب زنان ویتنامی در ایران+ تصاویر
مراسم افتتاحیه «روز‌های فرهنگی ویتنام در ایران» با حضو وزیر ارشاد و «وونگ دین هوئه» رئیس مجلس ملی جمهوری سوسیالیستی ویتنام به مناسبت پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و ویتنام در موزه سینما برگزار شد.

 

تصاویری از حجاب زنان ویتنامی در ایران

تصاویری از حجاب زنان ویتنامی در ایران

تصاویری از حجاب زنان ویتنامی در ایران

تصاویری از حجاب زنان ویتنامی در ایران

تصاویری از حجاب زنان ویتنامی در ایران

تصاویری از حجاب زنان ویتنامی در ایران

تصاویری از حجاب زنان ویتنامی در ایران

تصاویری از حجاب زنان ویتنامی در ایران

تصاویری از حجاب زنان ویتنامی در ایران

تصاویری از حجاب زنان ویتنامی در ایران

تصاویری از حجاب زنان ویتنامی در ایران

تصاویری از حجاب زنان ویتنامی در ایران

تصاویری از حجاب زنان ویتنامی در ایران

تصاویری از حجاب زنان ویتنامی در ایران

تصاویری از حجاب زنان ویتنامی در ایران

تصاویری از حجاب زنان ویتنامی در ایران

تصاویری از حجاب زنان ویتنامی در ایران

تصاویری از حجاب زنان ویتنامی در ایران

تصاویری از حجاب زنان ویتنامی در ایران

تصاویری از حجاب زنان ویتنامی در ایران

تصاویری از حجاب زنان ویتنامی در ایران

تصاویری از حجاب زنان ویتنامی در ایران

تصاویری از حجاب زنان ویتنامی در ایران

تصاویری از حجاب زنان ویتنامی در ایران

تصاویری از حجاب زنان ویتنامی در ایران

اشتراک این خبر در :