کیاپرس /معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت عنوان کرد: بیست و نهمین جشنواره تحقیقات وفناوری علوم پزشکی رازی، دوم بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

به گزارش وبدا، دکتر یونس پناهی با اعلام این خبر، تصریح کرد: جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی تبلور سیاست‌های پژوهشی در حوزه سلامت کشور است. بنابراین با نظر اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری، تحقیقات اثرگذار محور این دوره از جشنواره خواهد بود.

وی، دستیابی به مرجعیت علمی و قرار گرفتن در میان سرآمدان علمی دنیا را دو هدف اصلی این معاونت دانست و عنوان کرد: این اهداف چهار محور اصلی دارد. نیروی انسانی نخبه و توانمند اولین رکن است که با توجه به فعالیت دانشگاه‌های علوم پزشکی در زمینه پرورش و تربیت نیروانسانی متخصص جایگاه بسیار مطلوبی در دنیا داریم. رکن بعدی اقتصاد دانش بنیان است که موتور محرک تولیدات علمی در کشور به شمار می رود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ادامه داد: دیپلماسی علمی رکن سوم این هدفگذاری است که بر لزوم تعامل دوجانبه با عرصه بین الملل تاکید دارد و رکن آخر اثرگذاری است که هر دانشی که در کشور تولید می شود باید اثرات آن را مردم جامعه نیز احساس کنند و از دستاوردهای آن در سطح جامعه بهره برداری شود.

دکتر پناهی تاکید کرد: جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی، تبلور سیاست های پژوهشی در کشور است و در همین راستا جهت نهادینه سازی سیاست های اتخاذ شده، فرآیندهای اجرایی آنها در جشنواره مورد تشویق و توجه قرار خواهد گرفت تا با یک روند تدریجی دانشگاه های علوم پزشکی و محققان کشور با سیاست ها همراه شوند.

اشتراک این خبر در :