۸۵ هزار مازندرانی زیرپوشش صندوق بیمه اجتماعی هستند

کیاپرس _ مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر مازندران با بیان اینکه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان یک بیمه فراگیر است، گفت: ۸۵ هزار نفر در استان زیرپوشش این صندوق...

ادامه مطلب ...