۶ شهر مازندران دارای گرمخانه برای ساماندهی متکدیان خیابانی می‎شوند

کیاپرس: معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با اشاره به اینکه گرمخانه شهرداری بابل مجهز بوده و خدمات مناسبی ارائه می‎دهد، گفت: علاوه بر بابل و ساری، چهار شهر...

ادامه مطلب ...